skip to Main Content

Předvýpravový kolotoč

Na další páteční schůzce jsme se snažili něco naučit anebo prověřit své dovednosti a znalosti v rámci Kolotoče.. Na pěti stanovištích jsme řešili uzle, šifry, busolu, mapy (a zdravověda) a balení batohu. Byli jsme rozdělení na pět skupin podle zkušeností. Velmi úspěšní byli Ondra B., Maruška Z., Mája, Káťa Š. a Anička V. Pochváleni byli i nováčci. Kupodivu největší potíže dělalo balení batohu Patrikovi s Vaškem.

 

Mafie nad písákem

Další říjnový pátek jsme se sešli u kluziště s koly. Dojeli jsme do lesa nad Dívčí doly, kde už Zdenda, Lenička a Verunka připravili hru Mafie. Týmy představovaly mafiánské rodiny, které vybírají výpalné z jednotlivých obchodů ve městě (šlo o nalepení nálepek určité barvy). Po obsazení obchodů spolu členové rodin bojovali pomyslnými zbraněmi (druh zbraně měli napsaný na lístečku a losovali si ho), stále si také museli doplňovat životy. Ze hry vznikly dva druhy bodů. Obsazení obchodů: 1. Kaštany, 2. Písáci, 3. Diamanty, 4. Kopřivy, 5. Bukvičky a 6. Kámen.
Souboje na životy: 1. Kámen, 2. Kopřivy a Kaštany, 3. Bukvičky, 4. Diamanty a 5. Písáci.
Než jsme se vydali z lesa zpět do města, stihli jsme si ještě zahrát tři kola hry Na schovávanou.

Ptačí festival s poštolkou

První sobotu v říjnu jsme si zajeli opět na Podzimní ptačí festival. Bylo nás celkem 28. Jeli s námi i někteří rodiče (paní Horáčková a Zachařová a pan Slovák). Na hrázi rybníka Hvězda jsme se sešli s ornitology ze Svitav a dalšími zájemci. Postupovali jsme kolem Hvězdy, vypuštěného rybníčka Hvězdička k Novému rybníku. Cestou jsme pozorovali volavky, labutě, drozdy kvíčaly, kachny, poláky, čírky, roháče, moudivláčky (zobali semínka z doutníků), bekasiny, konipasy. Proletěl i orel mořský. U Nového rybníka nás čekalo kroužkování a vypouštění ptáčků (sýkory modřinka a koňadra, kos, červenka, brhlík a poštolka). Taky jsme se mohli účastnit soutěže a získat pěknou cenu. Bylo slunečno, ale zrána větrno a chladno. Při návratu k vlaku jsme si stihli zahrát i Kolíček-pikolíček a Ano-ne-jo.

Messnerovy vrcholy

Na svatého Václava se sešli nejprve vedoucí a instruktoři v lese v prostoru Dívčích dolů, aby tady připravili větší hru zvanou Messnerovy vrcholy. Bylo třeba fáborky vyznačit celkem 14 tras, 4 Base campy a 14 Vertical campů, které vedly ke 14 „osmitisícovkám“. Když dorazili ostatní členové, proběhlo vysvětlení hry a rozdělené do dvojic. Nebyli jsme tentokrát všichni, hodně dětí bylo s rodiči na prodlouženém víkendu nebo jiných akcích. Přesto jsme utvořili 9 dvojic, účastnila se dokonce i Matějova maminka Štěpánka. Hra trvala celkem dvě a půl hodiny. Bylo možné si cestu zjednodušit použitím zátěže, což někteří využívali. Celkově největší smůlu na špatné podmínky k výstupu měl Martin V. Vracel se celkem šestkrát. Po ukončení hry jsme se posadili na sluníčko, řekli si zážitky a hru vyhodnotili. Nakonec jsme stihli ještě tři kola hry „Na vraha“.

Pořadí dvojic: 1. Anička V. a Káťa Š., 2. Jáchym a Martin V., 3. Maruška Z. a Bára Č., 4. Maruška Č. a Paty, 5. Matěj a Kryštof K., 6. Zdenda, Michal a Štěpánka, 7. Kristy a Petr, 8. Patrik a Ondra B., 9. Honza a Ondra D.

 

Draci a signalizace

Druhou zářijovou schůzku jsme se sešli pod schody na hřbitov. Byl slunečný a větrný den, což bylo výborné na naše pouštění draků. Společně jsem vyšli nahoru na louky k Hemžím. Byli s námi i dvě maminky a jeden tatínek s menšími dětmi. Nejprve jsme se dali do pouštění draků. Rekordmany se stali Šíma se svým drakem a Nela s drakem půjčeným. Někteří draci se létání trochu vzpírali. To se snažil vyřešit tým dračích mechaniků vedený Leničkou. Když jsme draky stáhli, rozdělili jsme se na skupiny. Nováčci s Leničkou se učili šifry a uzle. Zkušenější s Verunkou šifry trénovali. Starší s Horalkou a Jerrym zkoušeli signalizaci. Této partě se moc nedařilo pro jejich nesoustředěnost na věc. Nejstarší se Zdendou a Davidem rozdělili naše členy do jednotlivých družin pro tento rok. V závěru si družiny daly i jména. Kopřivy vede Anička V., Kámen Michal K., v čele Kaštanů stojí Martin V. a v čele Diamantů Paty, Písáky má na starosti Petr a Bukvičky Anička Sk.

Zahajovací v tělocvičně

První letošní zahajovací schůzku jsme nemohli uskutečnit venku. Pršelo už od noci, takže jsme se sice sešli pod klubovnou v Pelinách, ale pak jsem se přesunuli do staré školy a tam pobývali hlavně v tělocvičně. Nejprve jsme se vzájemně seznamovali. K tomu nám posloužily jmenovky a několik her. Máme asi pět nováčků (uvidíme, jestli všichni dodají přihlášky) a dvě děvčata (Terezka Zavadilová a Lenka Hájková) naopak činnost u nás ukončila. Pak jsme se rozdělili na čtyři skupiny a zahráli si oddílové pexeso. Na závěr jsme se trošku zapotili při míčové ambulančce. Úplně nakonec jsme si rozdali potřebné přihlášky pro tento rok a rozešli se.

 

Nultá s hrami

V pátek na začátku září jsme se sešli u klubovny na pracovní schůzku. Nejprve jsme si vysvětlili, co budeme dělat, rozdělili jsme se a pustili se do práce. V klubovně jsme myli okna, připravovali promítání a přebírali nakteré věci. Kolem klubovny jsme odstranili část porostu, posbírali odpadky, upravili ohniště, pokldili schody a dokončili část osvětlení. Pak se někteří vydali dolů do Pelin zahrát si několik her. To už ale začínali přicházet rodiče, prarodiče a sourozenci na promítání obrázků z tábora. Letos byla klubovna úplně plná lidí a Zdenda měl opravdu komu o našem táboření povídat. V závěru dostali účastníci tábora CD s fotkami.

 

Tábor 2018

Členové Spongilitu letos na začátku července vyzkoušeli novou táborovou základnu v obci Ostrý Kámen u Svitav. Celotáborová hra se nesla ve znamení dobývání Británie Římany a měla název Hadriánův val. Táborníci se změnili v členy římských legií a jejich vedoucí a instruktoři představovali také Římany nebo – podle okolností – barbarské kmeny Britanů. Během tábora si všichni vyzkoušeli různé činnosti – šifrování, uzlování, orientaci v přírodě, bojové hry, stavbu pevností, přesun legie terénem, lov na kance, přespání venku, nechyběla noční hra, výroba kostýmů, zbraní a štítů, divadelní představení a výlet do Svitav na koupaliště. Jen závěrečný oheň poněkud pokazilo počasí. Děkujeme všem, kdo se na letošním táboření jakkoliv podíleli a těšíme se na další.