skip to Main Content

Loďokce

‌Tentokráte se loďoakce konala uprostřed léta a to 3. – 5. srpna 2018. Jedenáct odvážlivců se sešlo u mostu u baseballu, aby splulo řeku na lodích.  Počasí bylo ideální, cestou jsme se i vykoupali, naštěstí jen jedna loď nechtěně. Čtyři kajaky a tři kanoe se bezpečně dostaly na naše plánované kempiště – Postolov. Tam na nás čekala auta s bagáží. Zanedlouho dojela i trojice jedoucí na kole. Postavili jsme stany, udělali si večeře, ohniště pomalu vzplálo, když v tom se objevil pán beze jména a řekl, že máme opustit místo, že jsme na soukromém pozemku. Nikdo to nepochopil, ale jeho vyhrožování znělo nebezpečně, tak jsme zahájili přesun do klubovny. Díky mnoha rodičům a hlavně Šimůnkovým se vše povedlo i s loděmi. Večer jsme ukončili kolem půlnoci u ohně u klubovny a Martinovými piškoty v čokoládě. Druhý den jsme strávili u splavu v Hrádníkách i s trojicí mladších – Ondrou B., Máťou a Honzíkem! K večeru část lodí odvezli Vítkovi k Jirkovi Kužílkovi a zbytek lodí jsme po řece doplavili až do Pelin. Ty u klubovny přečkaly noc a my ostatní také. Druhý den z rána nás neminul déšť, nejvíce to odnesli Zdenda, holky Chaloupkovy a Martin V., kteří ještě na zbytku lodích dojeli k Hánělom. Tato loďoakce se může zapsat do dějin jako plná překvapení nejen díky přesunům, ale také založením knihy rekordů v klubovně nebo třeba masážemi od Martina V.

Kolotoč

Na letošní předposlední schůzce jsme se rozdělili na pět skupin podle věku a zkušeností. Řešili jsme šifry, zdravovědu, znalost ohnišť, práci s mapou a buzolou. Na některých stanovištích jsme mohli získat body, které se potom přepočítali do družin. Po kolotoči jsme si zahráli tři kola Šátkované.
Pořadí družin v kolotoči: 1. Xllizun, 2. Ego, 3. Haďy, 4. Chá, 5. Qac a 6. Sekery

 

Na kolách za hraním

Druhý pátek v červnu opět hrozily bouřky, ale tentokrát jsme program zvládli beze zbytku. Sešli jsme se s koly opět u kostela a rozdělení na dvě skupiny jsme jeli kolem Prokopa a Velké verandy po Formance (má nový povrch) k Partyzánu. tady jsme se fotili u dřevěných soch k pověsti o Čertově dubu a zahráli si hru Vlci a ovce. Družina Sekery byla jen ve dvojici, ale přesto vyhrála – Petr běhal jako o život a Vojta M. zdatně pomáhal. Po hře jsme nasedli na kola a přes Darebnice se vrátili zpět do Chocně. Pořadí družin ve hře Vlci a ovce: 1. Sekery, 2. Ego, 3. Xllizun, 4. Chá, 5. Qac a 6. Haďy.

Slepé město

Na Den dětí jsme se sešli s koly u staré školy. I přes zlověstně zataženou oblohu jsme vyjeli na louky u Nořína, abychom si zahráli Slepé město. Rozdělili jsme se na družiny, zavázali si vzájemně oči, určili strážné anděly a hru rozehráli. Prvním dvěma družinám (Ego a Haďy) se podařilo dorazit po chvíli bloudění k metě, třetí družina (Xllizun) se dostala velmi blízko, když přišla bouřka se silným deštěm. Schovali jsme se i s koly a batohy v lese. Někteří ale neměli pláštěnky a poslední dvě družiny (Qac a Chá) promokly, ještě než se stihly v lese ukrýt. Když déšť trochu zmírnil, nasedli jsme na kola, dojeli do města a schůzku jsme ukončili.

Záhony a hry

Poslední pátek v květnu jsme se sešli na nádvoří zámku a odtud se vydali společně do zámeckého parku za areál technických služeb. Tady jsme se rozdělili na skupiny, vzali si rukavice a kyblíky na plevel a pustili se do pletí záhonů. Některé to opravdu potřebovaly. Po práci (kterou nikdo nenafotil, nebyl čas) se chvíli někteří vzájemně ohrožovali šiškami, ale pak jsme se přesunuli do Pelin. Tady jsme si zahráli Čarodějnickou honičku, Kradení šátku a Tichou poštu. Dobře jsme se u her pobavili.

Schůzka starších

Předposlední pátek v květnu jsme se sešli netradičně na hřišti u pily. Schůzku měli hezky připravenou starší členové družin, i když nejvíce na ní pracovala asi Verunka s Dorčou. Odvedli nás na náměstíčko se sochou Karla Havlíčka Borovského a pod jeho laskavým dohledem nám vysvětlili spletitá pravidla (kombinace Tanky -Banky …) hry, která se hrála na území celé okolní čtvrtě. Hra nám trvala přes hodinu. Potom jsme se sešli opět u pomníku a následovala úkolová část (zazpívat hymnu z některého tábora, jmenovat názvy družin z loňského roku apod.). Teprve potom jsme znali celkový bodový zisk a pořadí družin: 1. Qac, 2. Sekery, 3. Chá, 4. Xllizun, 5. Ego a 6. Haďy.

Schůzka v lese

V pátek 11. května jsme se sešli s koly u kluziště a společně odjeli do lesa nad písník u Dívčích dolů. Původně jsme tady chtěli sehrát hru Mafie, ale protože chybělo hodně členů a některé týmy byly velmi oslabené, zahráli jsme si společně několik her jiných. Taky jsme soutěžili v hodu šiškou na cíl. Bylo hezké počasí a schůzku jsme si užili.

 

Budky a Alešovy narozeniny

První pátek v květnu jsme se sešli pod klubovnou na kontrolu budek. Nejprve jsme ale připravili pro Aleše, který slavil třicáté narozeniny, malé překvapení. Dostal zprávu v morseovce, kterou rychle vyluštil a podle ní si vylezl na blízký javor k budce. Do té jsme dali do hnízdečka busolu a azimut. I ten Aleš dokázal naměřit a našel tak na dubu na kraji Pelin velkou krabici. V ní byla kytice z uzenin, kterou vytvořila Lenička. Aleš měl radost, všem nám poděkoval a my mu zatleskali. Pak jsme se rozdělili na obvyklých pět skupin a vyrazili na kontrolu. Většina budek byla obsazená sýkorami koňadrami, modřinka se objevila jen jednou, několikrát brhlík a ve dvou budkách byli plšíci lískoví. Po kontrole jsme se sešli u Houďasu a někteří si zahráli v lese na schovávanou. Dva starší z každé družiny se také dozvěděli, že mají na schůzku za dva týdny připravit program. Tak uvidíme, co vymyslí. Cestou zpět ke klubovně jsme si ještě zahráli Bombu. Bylo to trochu zmatené.