skip to Main Content

Zájezd 2018

Sobotní ráno nás zastihlo u staré školy, odkud jsme odjížděli autobusem (sponzorský dar Karosy) do zámku Loučeň. Jeli s námi někteří rodiče nebo známí. V Loučni jsme se nejprve prošli lesem kolem krásné hájovny, kamarádského koně, studánky, která díky suchu neměla vodu, a taky jsme se zastavili u památného dubu. Pak jsme si koupili vstupenky do zámeckého parku, kde je celkem 12 labyrintů a bludišť. Zdenda, Horalka, David a Jerry strávili jednu hodinu u velkých šachů. My ostatní jsme měli co dělat, abychom všechny labyrinty stihli projít, protože v parku byla ještě spousta jiných zajímavých míst (třeba lanové lávky). V Loučni by se dal klidně strávit celý den, my jsme pak ale ještě jeli do Prahy, kde jsme v části Kbely navštívili Vojenské letecké muzeum. Tady byli někteří z nás nejvíce překvapení v jednom z hangárů, kde našli typy motorových letadel a větroňů, které se kdysi vyráběly v Chocni. Moc nás to potěšilo. Cestou zpátky jsme v autobuse zpívali. Pan řidič vydržel všechno. Krásně jsme si celý den společně užili.

 

« z 2 »

Čarodejnice

Letos jsme se na společné čarodějnice sešli v pondělí v podvečer. Nejprve jsme zatleskali Zdendovi a Davidovi, kteří byli u klubovny už dopoledne a posekali trávu kolem. Pak jsme se rozdělili na skupiny a pustili se do práce. Bylo potřeba vyhrabat posekanou trávu, připravit dřevo a ohniště, zaklidit v klubovně věci po pochodu a výpravě, omést z klubovny pavučiny, odnést odpadky a vyrobit čarodějnici. K té jsme pak přidali ještě dvě menší. Jednu vytvořili Martin s Vašíkem a druhou Bára K. Po práci jsme sešli dolů do Pelin a na louce si zahráli Ufobal s létacím talířem. Byla to bitva! Po návratu nahoru jsme se nejprve společně vyfotili. Pak kluci zapálili ohýnek a čarodějnicím jsme zazpívali tři písničky. Potom už byl čas na opékání buřtů, párků, pečiva i jablek. Společně jsme si taky ještě zazpívali s kytarou. Když se začalo stmívat, sesedli jsme se blíž k ohni a zahráli si Co si beru na severní pól. Po setmění jsme si ještě stihli zahrát hezká tři kola Upírů a o půl desáté jsme se rozešli.

Studánky

Poslední páteční schůzku v dubnu jsme se vydali na studánky. Jedna skupina s Leničkou a Zdendou jela na Smrkovou, kde se jim podařilo vyčistit nejen studánku, ale i celý dlouhý odtok, který vede do Držmíškova lesního rybníčka. Při tom zjistili, že je potřeba opravit můstek při některé z dalších schůzek. Druhá skupina jela s Gabčou a Lenkou ke studánce na Srubských okrajích. Vyčistili studánku i krátký odtok. Pak se stačili ještě podívat k blízkému posedu a počítat letokruhy na jednom velkém pařezu. Obě skupiny se sešly u Velké verandy. Popovídali si o turistickém pochodu, který se pořádal před týdnem, a zahrály tři kola hry na schovávanou.

 

Jarní výprava: SPONGSMEN

Na konci března (29.-31.3.) jsme se nechali autobusem s veškerou bagáží odvézt do Celného na naši známou turistickou ubytovnu. Po vybalení věcí jsme se dozvěděli o existenci tajné služby Spongsmen, jejímiž členy se mohou stát jen ti nejschopnější z nás. Hned následovala první hra – luštění zprávy psané podivným písmem. Který tým vyluštil, byl hned odměněn nejen body, ale i oblíbeným škrábáním brambor na večeři. Pak jsme se přesunuli do lesa a snažili se uplatnit své pozorovací i krycí schopnosti při hře s číselnými kódy umístěnými za čelenkami na našich hlavách. Následovala míčová hra na pozemku blízko ubytovny a pak ještě postřehový závod s poněkud zvláštními portréty našich vedoucích. Po večeři jsme podstoupili cestu do temného sklepení ubytovny a z podezřelých nádob s ještě podezřelejším obsahem jsme si lovili věci, o kterých jsme zatím netušili, k čemu nám budou. Druhý den ráno budíček a rozcvička se sháněním razítek na soutěžní kartu, kterou si každý musel opatrovat jako oko v hlavě. Potom jsme se nasnídali a dostali instrukce, pomůcky a mapy na celodenní putování, při kterém jsme měli obejít co největší množství na mapě vyznačených bodů a tam splnit opět různé úkoly. Bylo krásné počasí a vše šlo dobře, až na občasné kufrování některých týmů. Po návratu na základnu a po večeři jsme si při „tiskové konferenci“ sdělovali zážitky (například o měnění předmětů), jednotlivé úkoly byly ohodnoceny a taky jsme přednášeli (někteří i předváděli) básně, které jsme se během cesty měli naučit. Později došlo i na oblíbené hry (Ptáčku, pípni). Poslední den začal opět budíčkem a rozcvičkou se sháněním razítek. Po snídani nám Lukáš vysvětlil pravidla velké hry Lektvary. Při ní jsme se snažili vytvořit stejný lektvar, jaký jsme mohli okouknout v „obchodě“, pokusit se ho prodat za co nejvyšší cenu a při tom nepadnout do rukou zákeřným celníkům, kteří mařili naše snažení. Peníze na suroviny k výrobě lektvarů jsme mohli získat i splněním některých úkolů (za méně peněz lehčí, za více těžší, někdy je musel plnit i celý tým najednou). Po této náročné hře jsme se společně naobědvali a pak jsme si museli sbalit na čas. Největší záludnost přišla na závěr – celý tým musel se svou bagáží projít překážkovou dráhou. A pak už byly spočítány body, přišel slavnostní nástup s rozdáním diplomů a cen. Nejlepší družina (tentokrát to byli Haďy) se stala Spongsmeny – k diplomu a ceně dostali její členové i odznak tajné služby.
Pořadí družin: 1. Haďy, 2. Sekery, 3. Ego, 4. Chá, Xllizun, 5. Qac

Pochod – putování po hradech a tvrzích

Letošní turistický pochod ke Dni Země nazval jeho tvůrce Aleš Putování po hradech a tvrzích a konal se v sobotu 21.dubna 2018. Byly připraveny dvě pěší a dvě cyklistické trasy (9 a 15 km, 15 a 30 km), oblíbený Quiz (tvůrkyně Petra), občerstvení (čaj, šťáva, voda, koláče a oplatky). Jednotlivé kontroly krátce pověděly něco o místě, na kterém měly stanoviště. Počasí bylo letní a tak přišlo rekordní množství účastníků. Na krátké pěší trase jich bylo 495, na dlouhé 204, na krátké cyklotrase 102 a na dlouhé 78, celkem 879 turistů. Nejmladšímu byl 1 měsíc, nejstaršímu 78 let. Nejvzdálenější přijeli z Malenovic a z Bukovan u Kyjova. Turisty doprovázelo asi 25 psů různých ras. Prostě – měli jsme se co ohánět.

Ukliďme si kolem Chocně

V pátek 13.dubna jsme organizovali akci Ukliďme si kolem Chocně. Už den před tím uklízeli vodáci řeku v Pelinách. My jsme se sešli na Škarpě s Lenkou a Davidem a u betonové lávky Na Lhotách s Aničkou a Lukym. Lenička zajišťovala Peliny, kam přišli uklízet skauti. Chudák Káťa sama uklidila na cyklostezce, protože jí nepřišel nikdo ze starších a Zdenda pro potíže se zády raději fotil. Pomohli nám také někteří dospělí, kteří nejsou našimi členy. Moc jich ale nebylo. V závěru schůzky jsme se sešli v klubovně. Blížila se totiž bouřka. Nejprve jsme si zhodnotili akci, pověděli si kuriózní nálezy a Lukáš je odměnil. Pak jsme se chystali na kontroly pochodu a zahráli si několik her.

 

Budky

První schůzku po jarní výpravě jsme se sešli, abychom pod vedením Aleše vyčistili a poopravili budky po zimním období. Rozdělili jsme se na to na pět skupin. V jedné budce bylo staré sýkorčí hnízdo s několika zastuzenými vajíčky a v jedné dokonce hnízdo sršní. Bylo krásně a akce se nám povedla, jen jsme si nic nestihli zahrát, ale na to snad dojde příště.

Příprava pochodu a krmítka

Po jarních prázdninách jsme se sešli u klubovny, kde nás na začátku navštívil náš starší člen Bobr s budoucí manželkou Nelou a synem Vildou. Měli jsme plno práce. Dvě skupiny pod vedením Lenky a Davida vyrazily odebrat krmítka z parků a jedna skupina starších s Leničkou a Alešem zůstala v klubovně a připravovala tabule, plakáty a popisy tras k chystanému dubnovému pochodu. Po odebrání krmítek si v Pelinách obě první skupiny zahrály na schovávanou, na ostříže a čarodějníky. Pak se vrátily do klubovny, kde úspěšně zvýšily zmatek, kterým tam s přípravou pochodu panoval. I přes to se však povedlo domluvit kontroly na pochodu, rozdat seznam věcí na výpravu a zahrát si na konci i dvě pěkná kola žouželení.

Pochod – putování po hradech a tvrzích

Kolotoč

Druhý pátek v březnu jsme se sešli ve staré škole, rozdělili se na pět skupin podle věku a zkušeností a na pěti stanovištích plnili různé dovednosti. Jednalo se o balení spacáku, práci s mapou a busolou, šifrování a uzlování. Rozdali jsme i nějaké body. V závěru jsme si v tělocvičně stihli zahrát ambulančku a všichni proti všem.