skip to Main Content

Velikonoční schůzka

Na Velký pátek 2.dubna pro nás připravila Verunka Chaloupková Velikonoční schůzku u Velké verandy. Každý si mohl vybrat z kratší delší trasy, většina obešla tu delší, někteří obě. Verunka využila mapy orientačních běžců s vyznačenými kontrolami. Naším úkolem bylo vyluštit vždy šifru, která odkazovala na číslo další kontroly. Všichni se s chutí prošli jarním lesem a v závěru si mohli vzít čokoládové vajíčko velikonoční slepičky, která si – světe div se – vybudovala hnízdečko přímo v lesním altánku. Trasu si tentokrát prošli: Matěj Jiruf, Lenka Svobodová se psem Kačenkou, Ondra a Štěpa Dastychovi s rodiči, Mája Mrázová a Maru Zachařová se psem Mufem, Lenička a Standa Chaloupkovi, Ondra Čejka s maminkou a psem Ájou, Mirek Čermák, Vojta Bureš s rodiči, Maru Čejková a Paty Vanická, Niky Kristlová s rodiči a sourozenci.

Krteček u Homole

Lenička Chaloupková pro nás připravila hru s indiciemi v lese U Prokopa a Homole. Pohybovali jsme se po značně rozblácených cestách, padal sníh, ale sešlo se nás dost. Cesta byla značena fáborky a na malých kartičkách jsme pročítali (a někteří poctivě zapisovali) indicie, které nás dovedly k řešení, postavičce kresleného Krtka. Na všechny čekala v cíli malá odměna. Tentokrát se účastnili – Matěj Jiruf, Vojta Bureš s maminkou, Ondra a Štěpa Dastychovi s tatínkem, Maru Zachařová s tatínkem a psem Mufem, celá rodina Strakova a Kristlova, Ájá a Mája Mrázovy, Jáchym Slovák a Kryštof Paďour, Maru, Bára a Fanda Čejkovi s maminkou, Paty Vanická, Pepa Štangler, Standa Chaloupka a Verunka Chaloupková s Michalem. Rodina Strakova se na startu domlouvala, že ten, kdo bude už znát řešení, nesmí ho prozrazovat ostatním a kazit jim hru. Nepovedlo se. „Zklamal“ tatínek Miloš.

Kontrola budek

V březnu obvykle kontrolujeme budky před jarním zahnízděním. Udělali jsme to i letos, ale jen my vedoucí. Do terénu s nářadím a materiálem na opravy vyrazili tři dvojice – na skály Aleš Večeřílek s Jirkou Kužílkem (ti také fotili) a Verunka Chaloupková s Michalem, Peliny a Loutovec si vzaly na starost Lenky Chaloupková a Svobodová. Počasí přálo a tentokrát jsme stihli obejít, zkontrolovat, opravit nebo sundat všechny budky. Zároveň jsme si to moc užili. 

Únorový Spong

V únoru jsme pokračovali v úkolech online, které připravovaly na střídačku Lenky Chaloupková a Svobodová. Opět jsme šifroval, počítali, hledali chyby v přírodovědném textu nebo zjišťovali letopočet pomocí římských číslic, ale taky se prošli v lese. K nejpilnějším účastníkům patřili Ondra a Štěpa Dastychovi, Vojta Bureš a Matěj Jiruf. Také jsme se potkávali na „schůzkách“ – hned na začátku února to byl Číselný městský kvíz a za dva týdny na to Kapky vody v zámeckém parku.

Pátrací hra

V pátek 5. března se uskutečnila další „schůzka“. Lenka Svobodová pro nás připravila Pátrací hru v Pelinách. Hledali jsme plechovky, ve kterých byly ústřižky obrázku. Mladším po složení vycházel Čtyřlístek, starším obrázek z komiksu Romeo a Julie. Někteří z nás také pomohli odstranit z Pelin, zámeckého parku a od klubovny zimní ptačí krmítka. Sešlo se nás docela dost – Lenička Chaloupková s Verunkou, Jáchym Slovák, Paty Vanická, Čejkovy Bára, Maru a Fanda s maminkou, Štěpa Dastych a Vojta Bureš s rodiči, Kryštof Paďour, Terezka Šiklová s Ondrou Čejkou a jeho maminkou, Niky Kristlová s rodiči a sourozenci, Maru Zachařová, Mája a Ája Mrázovy, Pepa a Jirka Štanglerovi s maminkou. Bylo hezky a dobře jsme se pobavili.

Kapky v parku

Ahoj, posílám fotky a textík k páteční schůzce a moc zdravím!Leničku Chaloupkovou inspirovala rozlitá řeka a připravila pro nás hru „Kapky vody“ v zámeckém parku. Dostali jsme mapku s vyznačenými osmi body. Na nich byla vždy otázka k tématu voda se třemi možnostmi. Vybrané písmenko jsme si zapsali do kapky k mapce a postupně nám vyšla tajenka. Lenička nám taky připravila na závěr sladkou odměnu. Tentokrát se účastnili – Martin a Vašek Strakovi s mamkou a taťkou (Vašek věděl tajenku už u třetí kapky!), Ondra a Štěpa Dastychovi taky s oběma rodiči, Matěj Jiruf s mamkou a oběma psicemi, Maruška Čejková a Paty Vanická, Maru Zachařová s tatínkem, Vojta Bureš s oběma rodiči, Honza Zapach s dědečkem a sestrami, Baru Čejková s mamkou a Verunka Chaloupková s Michalem (ti navíc pomohli úkoly z okruhu posbírat).Počasí bylo krásné a odpoledne jsme si užili!

Číselný kvíz

V pátek 5. února jsme uskutečnili další „schůzku“ po skupinkách. Lenka Svobodová připravila městský kvíz. Bylo možné vybrat si kratší nebo delší okruh městem. Úkolem bylo zjistit určitá čísla nebo počty, zapsat si, potom čísla sečíst a vydělit třemi. K výsledku byla přiřazena šifra, kterou bylo nutné vyluštit a získat tak heslo, které otevíralo pokladnici. Tam si pak každý mohl vybrat svou odměnu v podobě čokoládové (zlaté) mince. Počasí nám přálo a opět přišly celé rodiny i jednotlivci (Vašík a Martin Strakovi s mamkou i taťkou, Vojta Bureš s rodiči a bráškou Ondrou, Niky Kristlová s rodiči a brášky, Matěj Jiruf s mamkou a psicemi, Jirka a Pepa Štanglerovi, Jáchym Slovák, Michal Král, Maruška Zachařová, Mája Mrázová, Paty Vanická, Maruška Čejková, Fanda Čejka s maminkou, Bára Kučerová s babičkou, Terezka Šiklová s maminkou, Ondra a Štěpa Dastychovi s rodiči, Verunka Chaloupková s Michalem a účastnila se i Lenička Chaloupková se svou  maminkou).

Schůzky v lednu

V lednu 2021 jsme pokračovali v úkolech online, ale začali jsme je prokládat „schůzkami“. Nemohli jsme se kvůli epidemickým opatřením samozřejmě scházet všichni společně, ale bylo to lepší, než se nevidět vůbec. Začali jsme noční hrou na Chlumu a zimními úkoly od Lenky Svobodové, pokračovali úkoly, které připravila Lenička Chaloupková, pak jsme se na skupinky sešli na hru Krabičky v Pelinách a měsíc dokončili úkoly opět od Lenky Svobodové. Zajímavé bylo střídání počasí. Tento měsíc jsme si užili zimu, která se střídala se slunečnými dny a zároveň zažili lijáky a vylitou řeku. Neúnavní v plnění úkolů byli hlavně Vojta Bureš a Matěj Jiruf.

Krabičky 21

V pátek 22. ledna odpoledne jsme se opět pokusili o trochu jinou akci než jen úkoly online. Vyhlásili jsme hru „Krabičky“. Jednotlivci nebo celé rodiny se mohli přihlásit Leničce a dostali přidělený startovní čas, na který měli dorazit na start hry do Pelin. Tam už s Leničkou byla i Lenka, která vysvětlovala pravidla. Otázky se tentokrát týkaly pohádek. Počasí přálo a tak se na trase postupně objevili Vašek a Martin Strakovi s mamkou, taťkou i starším bráchou, Jirka a Pepa Štanglerovi s maminkou, Terezka Šiklová s oběma rodiči, Jára a Bára Kučerovi s babičkou, Ondra a Štěpa Dastychovi s tatínkem, Kryštof Paďour, Paty Vanická, Jáchym Slovák, Maru Zachařová s tatínkem, Maru, Bára a Fanda Čejkovi s maminkou, Honza Zapacha s dědečkem a sestrami, Standa Chaloupka a Káťa Chaloupková s Vojtou. Milošovi Strakovi děkujeme za focení a Jáchymovi s Bárou Č. za pomoc při sklizení trasy.

Noční hra 2021

Na začátku ledna 2021 jsme obnovili úkoly online, ale také jsme vyhlásili noční hru. Zájemci se hlásili Leničce a dostávali startovní čas. Zdenda a David nachystali trasu v lese na Chlumu. Startovali jsme od srubu Bílá kost, kde byl také rozdělaný oheň. Procházku lesem po odrazových sklíčkách s přírodovědným kvízem od Leničky (vycházela tajenka „noční živočichové) všem zpříjemnil sníh. Poslední část trasy se šla bez světla po provázku. Účast byla velká: celá Martin a Vašek Strakovi s mamkou i taťkou, Niky Kristlová se sourozenci a rodiči, Zuzka Zemanová s mamkou, Terezka Šiklová s tatínkem, Ondra Čejka s maminkou a Mírou Čermákem (náš bývalý člen), Ondra a Štěpa Dastychovi s rodiči, Matěj Jiruf s mamkou a oběma psicemi, Maruška Zachařová s tatínkem, Standa Chaloupka, Honza Zapach se setrami a dědečkem, Bára a Maruška a Fanda Čejkovi s mamkou Petrou, Mája a Ája Mrázovy, Vojta Bureš s bratrem Ondrou a rodiči, Paty Vanická, Kryštof Paďour s mamkou i taťkou, Pepa Štangler, Jáchym Slovák, Aleš Večeřílek s partnerkou Terezkou. Všichni byli s trasou, kvízem a zimním lesem velmi spokojení. Někteří nadšení odrazovými sklíčky (šli po nich poprvé v životě), jiní se dozvěděli zajímavé věci z kvízu (co je zač a kde žije plch velký) a další zase byli příjemně překvapení chůzí po provázku. Prostě – bylo to fajn! Děkujeme všem, kteří tento zážitek připravili!